Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Avoimet työpaikat – Haemme joukkoomme kahta SÄHKÖASENTAJAA

Haemme joukkoomme KAHTA ammattitaitoista ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevää SÄHKÖASENTAJAA.

Työ koostuu kiinteistöjen sähköjärjestelmien korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä projektiluontoisista isommista kokonaisuuksista. Työkohteemme vaihtelevat asuinkiinteistöistä vaativiin liikekiinteistöihin. Vähintään B ajokortti on työssäsi välttämätön.

Toivomme, että sinulla on hyvä fyysinen kunto, työmotivaatiosi on korkealla ja olet reipas luonteeltasi. Työt suoritetaan asiakastiloissa, joten asiakaspalvelu on iso osa työtäsi.

Edellytämme sinulta muutaman vuoden kokemusta vastaavasta työstä, sähköalan tutkintoa, sähkötyöturvallisuus -korttia sekä hyvää suomen kielen taitoa.

Meillä töitä tehdään mukavassa työyhteisössä, tukea työn menestyksekkäästi suorittamiseksi saat esimieheltäsi ja tiimin jäseniltä.

Kiinnostuitko? Ota haaste vastaan, ja hae mukaan osaavaan joukkoomme.

Täytä hakemus palkkatoiveineen, liitä mukaan CV ja lähetä se osoitteeseen
tyonhaku@kiinteistoassa.fi.

Hakuaika tehtävään päättyy 22.10.2021 tai heti sopivien henkilöden löydyttyä. Lisätietoja tehtävästä antaa Henri Harka, p.040 732 5478

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9–10 Henri Harka p. 040 732 5478
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7–15, myös päivystys mahdollinen
Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­ta
Il­moi­tus jä­tet­ty 22.10.2021

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on huo­leh­ti­nut eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olem­me kiin­teis­tö­huol­to lä­hel­lä asia­kas­ta ja hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­vis­sa. Tutustu yritykseen tarkemmin

Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den.

Suun­ni­tel­mal­li­sel­la kiin­teis­tön­huol­lol­la ja yl­lä­pi­dol­la am­mat­ti­lai­sem­me var­mis­ta­vat pait­si ti­lo­jen toi­mi­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä myös kiin­teis­tö­jen ar­von säi­ly­mis­tä, ym­pä­ris­töä unoh­ta­mat­ta.