Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Haemme teknistä kiinteistönhoitajaa

Aina Ässä hihassa? Tule meille töihin. Me Turun Kiinteistöässällä olemme huo­leh­ti­neet eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta Turun ja lähikuntien alueella jo yli 30 vuo­den ajan. Tänä päivänä meitä on yli 50 koulutettua kiin­teis­tö­huol­lon, kun­nos­sa­pi­don ja sii­vou­sa­lan am­mat­ti­lais­ta.

Meil­lä kiin­teis­tö­huol­lon eri teh­tä­viä hoi­ta­vat ku­hun­kin osa-aluee­seen kou­lut­tau­tu­neet am­mat­ti­lai­set. Työn­joh­to ja hen­ki­lös­tö ja­kau­tuu tek­ni­seen huol­toonul­koa­luei­den hoi­toon ja sii­vouk­seen. Näin  var­mis­tam­me, et­tä jo­kais­ta teh­tä­vää hoi­taa sii­hen eri­kois­tu­nut am­mat­ti­tai­toi­nen ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lö.

Kaikki ässäläiset ovat vakituisessa, täysipäiväisessä työsuhteessa!

Oletko se sinä tai tunnetko hyvän tekijän? Meillä on useita vakituisia ja kokopäiväisiä työtehtäviä avoinna Turussa.