Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Rekry: työnjohtaja ulkoaluehoitoon

Haemme kokenutta työnjohtajaa vastaamaan ulkoaluehoidon operatiivisesta toiminnasta.

Pysyvätkö sinulla langat käsissä kelissä kuin kelissä? Ulkoaluehoidon palettimme hoitaminen Turun kiireisessä keskustassa ja sen lähialueilla vaatii kokemusta ja organisointikykyä. Ulkoaluehoidon yksikössämme työskentelee normaalikelillä parikymmentä ulkoaluehoitajaa, mutta talvimyräkän tullen määrä jopa kolminkertaistuu.

Haemme työnjohtajaa, jonka vastuulla on operatiivisen toiminnan pyörittäminen henkilöstöstä koneisiin ja kalustoon. Arvostamme suunnitelmallista työotetta ja hyviä organisointitaitoja. Työnjohtajallamme on töiden suunnittelijana ja esimiehenä merkittävä rooli siinä, että yksikössä on hyvä henki, selvät sävelet ja selkeät toimintamallit.

Mitä odotamme uudelta työnjohtajaltamme:

 • hyvää organisointikykyä muuttuvissa tilanteissa
 • erinomaisia esimiestaitoja; meillä on töissä joukko ammattilaisia
 • useamman vuoden kokemusta kiinteistönhuoltoalalta ja/tai puutarha-alalta
 • joustavuutta vuodenaikojen vaihtelusta johtuviin tilanteisiin
 • ulkoaluehoidon työssä tarvittavien koneiden tuntemusta ja ajotaitoa
 • positiivista, tiimiä tsemppaavaa asennetta sekä hyviä sosiaalisia taitoja asiakaskohtaamisiin
 • Office 365 -ympäristön tuntemusta
 • ajokortti, mielellään ABC…


Mitä Kiinteistöässä tarjoaa sinulle:

 • vakituisen hyväpalkkaisen työn vakavaraisessa yrityksessä
 • perehdytyksen yrityksemme käytäntöihin
 • mahdollisuuden vaikuttaa työskentelytapoihin ja yksikön kehittämiseen
 • mukavan työyhteisön.

Mi­ten täs­tä eteen­päin?

Lä­he­tä meil­le ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi Odot­taa ei kan­na­ta, sil­lä käym­me ha­ke­muk­sia lä­pi si­tä mu­kaan, kun nii­tä tu­lee ja teh­tä­vä täy­te­tään he­ti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Kaik­ki äs­sä­läi­set ovat va­ki­tui­ses­sa, täy­si­päi­väi­ses­sä työ­suh­tees­sa!

Kai­paat­ko li­sä­tie­to­ja tai he­rä­si­kö ky­sy­myk­siä? Soi­ta, niin ju­tel­laan.
Hen­ri Har­ka
yksikön johtaja
p. 0400 521 258

Olemme huolehtineet kiinteistöistä yli 30 vuoden ajan. Luue li­sää Tu­run Kiin­teis­töäs­säs­tä >