Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Kiinteistökuulumisia

Ajankohtaista

Avoimia työpaikkoja kiinteistönhuollossa

Aina ässä hihassa? Tule meille töihin. Me Turun Kiinteistöässällä olemme huo­leh­ti­neet eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta Turun ja lähikuntien alueella jo yli 30 vuo­den ajan. Tänä päivänä meitä on yli 50 koulutettua kiin­teis­tö­huol­lon, kun­nos­sa­pi­don ja sii­vou­sa­lan am­mat­ti­lais­ta. Meil­lä kiin­teis­tö­huol­lon eri teh­tä­viä hoi­ta­vat ku­hun­kin osa-aluee­seen kou­lut­tau­tu­neet am­mat­ti­lai­set. Työn­joh­to ja hen­ki­lös­tö ja­kau­tuu tek­ni­seen huol­toon, ul­koa­luei­den hoi­toon ja sii­vouk­seen. Näin  var­mis­tam­me, et­tä […]

Lue koko artikkeli »

kiinteistön paloturvallisuus
Ajankohtaista

Miten taloyhtiöiden paloturvallisuutta voidaan parantaa?

Taloyhtiöissä paloturvallisuus edellyttää suunnittelua, hankintoja, viestintää ja asukkaiden osallistumista. Hyvä lähtökohta paloturvallisuudelle on turvallisuusriskien tiedostaminen. Paloturvallisuuden parantaminen tarkoittaa taloyhtiössä pelastussuunnitelmaa ja sen viestimistä asukkaille. Suunnitelma antaa asukkaille ohjeet vaaratilanteisiin varautumisesta sekä niissä toimimisesta. Keräsimme vinkkejä paloturvallisempaan arkeen Vinkit asukkaille Tarkista, että palovaroittimia on riittävästi ja että ne toimivat: Asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi palovaroitin […]

Lue koko artikkeli »

Ajankohtaista

Ihan pimeetä!

Tumma, märkä ja jäinen asfaltti on kuin musta-aukko, joka imee kaiken valon. Turvallisuuden kannalta tärkeintä on riittävä ja toimiva valaistus piha-alueilla sekä porraskäytävissä. Valosuunnittelulla voidaan vaikuttaa paljon myös viihtyisyyteen ja tunnelmaan – sekä sähkölaskuun. Ulkovalaistuksessa tärkeintä on tässä loppusyksyn säkkipimeydessä se, että valot palavat. Me Kiinteistöässällä seuraamme kohteitamme, ja omat sähkömiehemme korjaavat valaisimia, kun puutteita […]

Lue koko artikkeli »

Ajankohtaista

Päivitämme toiminnanohjausjärjestelmää

Vaihdamme toiminnanohjausjärjestelmäämme marraskuun ensimmäisellä viikolla. Uusi järjestelmä parantaa asiakaspalvelumme ja kentällä työskentelevän henkilöstön yhteistyöstä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa palvelupyynnön nopeampaa käsittelyä ja läpimenoja. Myös inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee, kun tiedonkulku paranee. Jatkossa pystymme myös tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavampaa raportointia. Me olemme valmistautuneet järjestelmän vaihtoon hyvin, tehneet valtavan määrän taustatöitä ja kouluttaneet koko henkilöstömme. Kaikesta valmistautumisesta huolimatta […]

Lue koko artikkeli »

Ajankohtaista

Energiansäästöviikkoa voi viettää joka viikko

Vas­tuul­li­nen ener­gian­käyt­tö kiinteistöissä on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen asia. Energiansäästöviikkoa vietetään kerran vuodessa – mutta energian kulutusta on hyvä tarkkailla ja optimoida ihan jokaisena vuodenaikana. Kotien ja kiinteistöhuollon yhteispelillä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Ihan jo­kai­nen voi ol­la mu­ka­na pie­nen­tä­mäs­sä pääs­tö­jä ja ra­ken­tamassa sa­mal­la maa­pal­lol­lem­me kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta. Kun tar­tum­me toi­meen yh­des­sä, jo pie­nil­lä­kin teoil­la ja ar­jen käy­tän­nöil­lä […]

Lue koko artikkeli »