Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Rekry: Tekninen kiinteistönhoitaja

Monipuolinen ammattilainen tuntee kohteensa, havainnoi jatkuvasti ja ylläpitää kiinteistön toimintoja – varmistaa, että kiinteistössä asuinviihtyvyys ja arvo säilyvät.

Me Turun Kiinteistöässällä näemme, että tällaista palvelua pitää kiinteistöhuollon tarjota. Ajatteletko samoin? Etsimme nyt teknisen kiinteistöhuollon tiimiimme lisää hyviä työkavereita.

Haluatko tietää lisää?

Avoinna on kiinteistöhuollon työ hyvässä porukassa, vaihtelevien ja monipuolisten tehtävien parissa. Tiedät jo kokemuksesta, mitä teknisen kiinteistöhoitajan työ tarkoittaa, mutta olet halukas oppimaan lisää ja kehittämään osaamistasi.

Arvostamme oma-aloitteisuutta ja luotettavuutta: meille asiakaspalvelun laatu on kunnia-asia. Pärjäät yhtä sujuvasti asiakaskohtaamisissa ja sähköisten palvelukuvausten sekä järjestelmien kanssa. Kiinteistöässällä tekniset kiinteistöhoitajat keskittyvät huollon tehtäviin, eivätkö he erikoistilanteita lukuun ottamatta työskentele muissa tehtävissä kentällä. Kohteissa työtäsi tukevat paitsi kollegat, myös oma LVISA-tiimimme.

Mitä tarjoamme sinulle?

  • va­ki­tui­sen ja ko­koai­kai­sen työn nuorekkaassa ja va­kaas­sa yri­tyk­ses­sä
  • työ­vaat­teet, työ­vä­li­neet ja au­ton käyt­töö­si
  • kouluttautumismahdollisuuksia
  • osaa­van ja ren­non työyh­tei­sön
  • tii­min ja esi­mie­hen tuen
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.

Miten tästä eteenpäin?

Lä­he­tä meil­le ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi Odot­taa ei kan­na­ta, sil­lä käym­me ha­ke­muk­sia lä­pi si­tä mu­kaan, kun nii­tä tu­lee ja teh­tä­vä täy­te­tään he­ti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Kai­paat­ko li­sä­tie­to­ja tai he­rä­si­kö ky­sy­myk­siä? Soi­ta, niin ju­tel­laan.

Henri Harka tai Erkka Harka
p. 0400 521 258

Lue li­sää Tu­run Kiin­teis­töäs­säs­tä >