Kiinteistönhuolto vai talotekniikan ammattilainen?
Miksei molemmat.

Laadukas kiin­teis­tö­nhuol­to tekee arjesta huolettomampaa

Me olem­me läs­nä ja huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den. Kiin­teis­tö­huol­lon pik­kujät­ti­läi­nen Tu­run Kiin­teis­töäs­sä tar­joaa ko­ko­nais­val­tai­set pal­ve­lut kiin­teis­tön­huol­toon ja kiinteistötekniikkaan. Työ­täm­me oh­jaa ai­to vä­lit­tä­mi­nen. Me tun­nem­me alueem­me ja koh­teem­me.

Tutustu Kiinteistöässään
Kirjaudu PHM Digitaliin Pyydä tunnukset
Sähkötyöt ikoni
Putkityöt ikoni
Ilmanvaihtotyöt ikoni