Blogi: Miksi jarruttaa energiatehokkuuden toimenpiteissä?

Isännöintiliiton barometrin mukaan energiatehokkuuden parantamista suunnitellaan 40 % taloyhtiöistä. Luku voisi olla suurempi mutta päätöksentekoa hidastavat hankkeiden korkeat kustannukset ja epävarmuus toimenpiteiden kannattavuudesta. Nykyisten järjestelmien optimoinneilla asuin- ja liikekiinteistöissä saavutettaisiin säästöjä lyhyellä aikavälillä, ilman suuria investointeja. 

Energian hinta puhuttaa enemmän kuin koskaan. Olemme laajentaneet toimintaamme sekä osaamistamme ja asiakkaat kysyvät meiltä aktiivisesti energiatehokkuudesta. 

Asuin- ja liikekiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ei välttämättä tarkoita isoja investointeja ja lämmitysmuodon vaihtoa. Olemassa olevien järjestelmien optimoinneilla olisi saavutettavissa lyhyellä aikavälillä ja pienillä investoinneilla tuntuvia säästöjä. 

Kerron käytännön esimerkin Turun Kiinteistöässän kiinteistöpalvelua nauttivasta liikekiinteistöstä, jossa energiakulutuksen havaittiin olevan verraten korkea, vaikka kohteeseen oli tehty mittava talotekniikan saneeraus.

“Seurantavuoden aikana toimenpiteiden kautta saavutettiin yli 30 % säästö ostoenergian kustannuksissa. Optimointiprojektin tarvitseman investoinnin takaisinmaksuaika oli alle vuosi, joka on huomattavasti lyhyempi kuin tavanomaisesti 3-5 vuoden “reunaehto” liikekiinteistöissä.”

Nykytilan kartoituksessa selvitettään käyttäjien tarpeet erittäin tarkasti. Teimme toimenpidesuunnitelman, jonka mukaisesti säädimme ja optimoimme koko järjestelmän. Merkittävimmät muutokset tehtiin lämmitykseen ja ilmanvaihtoon, lisäksi esitimme muut järjestelmän kehittämiskohteet, kuten mittaroinnin sekä ohjauslaitteiden lisäykset. 

Seurantavuoden aikana toimenpiteiden kautta saavutettiin yli 30 % säästö ostoenergian kustannuksissa. Optimointiprojektin tarvitseman investoinnin takaisinmaksuaika oli alle vuosi, joka on huomattavasti lyhyempi kuin tavanomaisesti 3-5 vuoden “reunaehto” liikekiinteistöissä.

Lisää ymmärrystä rahoitusvaihtoehdoista tarvitaan

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä suunnitelmia tehtäisiin huomattavasti enemmän, mikäli yhtiöillä olisi hankkeissa apuna teknisen toteutuksen ja kaupallisen puolen asiantuntija riittävän aikaisessa vaiheessa. Energiatehokkuuden parantaminen osana korjaushanketta voi parantaa taloyhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta esim. linjasaneeraukselle. 

Vihreät lainat ovat taloyhtiöille nykyään todellinen vaihtoehto, joten asiaa kannattaa kysyä eri rahoittajilta. EIR-takaus (Euroopan investointirahasto riskinjako) oli tuttu käsite ainoastaan 5 % Isännöintiliiton barometriin vastanneista, joten tietoisuutta on tarpeen edistää. Rahoitusvaihtoehtojen tuominen taloyhtiön hallituksen tietoisuuteen hankesuunnittelun aikana madaltaisi päätöksenteon kynnystä. 

Asumiskustannusindeksi kasvoi viime vuonna Kuluttajahintaindeksin nimetyistä hyödykeryhmistä eniten suhteessa edellisvuoden arvoon. Asumiskustannuksista energian osuus on yksi merkittävimmästä tekijöistä, jolloin siihen panostaminen tuottaa parhaan taloudellisen vaikutuksen.

Kiinteistöässän tavoitteena on tuottaa kiinteistöissä lisäarvoa myös investointien jälkeen ja kehittää olosuhteiden sekä energiatehokkuuden ylläpitoa, jotta vältyttäisiin määrävälein tehtäviltä talotekniikan saneerauksilta. Suunnitelmallisella ylläpidolla järjestelmät säilyttävät toimintavarmuuden sekä optimaalisen toiminnan koko elinkaaren ajan.

Lauri Tuuna

Lauri Tuuna

Kirjoittaja on Turun Kiinteistöässän projektipäällikkö, joka on yli 15 vuoden ajan suunnitellut, kehittänyt ja optimoinut kiinteistöjen energiatehokkuutta eri rooleissa.

Lauri Tuuna
p. 0400 521 258
lauri.tuuna@kiinteistoassa.fi


Lisätiedot:

Lisäluettavaa aiheesta:

Isännöintiliiton Energiaberometrin kooste >

Tilastokeskusksen kuluttajahintaindeksi >

Talotekniikka-lehti: Mikä jarruttaa energiatehokkuustoimenpiteitä taloyhtiöissä?

LVI-Tekniset Urakoitsijat: Energiatehokkuuden parantamisella taloyhtiö voi saada helpommin lainaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot