Epi­de­mia­ti­lan­ne haas­taa asia­kas­pal­ve­luam­me

Var­si­nais-Suo­mi on ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian le­viä­mis­vai­hees­sa, ja ko­ro­nan vauh­ti kiih­tyy. Val­lit­se­va epi­de­mia­ti­lan­ne vai­kut­taa täl­lä het­kel­lä myös Tu­run Kiin­teis­töäs­sän toi­min­taan.

Kaik­ki toi­min­tom­me ja pal­ve­lum­me pyö­ri­vät, mut­ta pai­koin nor­maa­lia ra­jal­li­sem­mil­la re­surs­seil­la val­lit­se­vas­ti ti­lan­tees­ta joh­tuen. Tä­män vuok­si jou­dum­me prio­ri­soi­maan pal­ve­lu­pyyn­tö­jä. So­pi­mu­sa­siak­kaam­me ovat etu­si­jal­la. Sil­ti yk­sit­täi­seen pyyn­töön vas­taa­mi­nen saat­taa kes­tää hie­man nor­maa­lia kauem­min.

Jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la odo­tam­me ti­lan­teen kes­tä­vän vie­lä muu­ta­mia viik­ko­ja.

Pa­hoit­te­lem­me ti­lan­net­ta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot