Kii­tos ku­lu­nees­ta vuo­des­ta!

Ha­luam­me kiit­tää kaik­kia asiak­kai­tam­me se­kä yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me. Poik­keuk­sel­li­nen vuo­si on vaa­ti­nut pai­koin poik­keuk­sel­li­sia toi­min­ta­mal­le­ja – hy­väl­lä yh­teis­työl­lä on men­ty lä­pi haas­ta­vis­ta ja jat­ku­vas­ti muut­tu­neis­ta ti­lan­teis­ta. Toi­vo­tam­me rau­hal­lis­ta ja tun­nel­mal­lis­ta jou­lun ai­kaa se­kä me­nes­tys­tä al­ka­val­le vuo­del­le 2021. Mi­kä­li sat­tuu sa­ta­maan kauan odo­tet­tu lu­mi, olem­me val­miu­des­sa myös jou­lun py­hi­nä. Päi­vys­tyk­sem­me toi­mii nor­maa­lis­ti 24/7.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot