Säh­kön­ja­ke­lun häi­riö Tu­run kes­kus­tas­sa 3.6.

Tu­run kes­kus­tan alueel­la het­kel­li­nen säh­kö­kat­ko.

Tu­run kes­kus­tas­sa oli tä­nään klo.11-12 vä­li­se­nä ai­ka­na muu­ta­man mi­nuu­tin mit­tai­nen säh­kö­kat­kos. Tä­mä ai­heut­ti muu­ta­mis­sa koh­teis­sa pa­loil­moi­tin­lait­tei­den vir­heel­li­siä hä­ly­tyk­siä, jot­ka pe­las­tus­lai­tos kä­vi tar­kas­ta­mas­sa.

Tur­ku Ener­gial­ta saa­dun tie­don mu­kaan vi­ka pai­kal­lis­tet­tiin no­peas­ti ja kor­jaus oli saa­tu käyn­tiin. Tar­kem­mat tie­dot voit käy­dä kat­so­mas­sa Tur­ku Ener­gian si­vuil­ta

https://tur­kue­ner­gia.kes­key­ty­sin­fo.fi/

Tek­ni­nen huol­tom­me on kier­tä­nyt vai­ku­tu­sa­lueel­la ole­via huol­to­koh­tei­tam­me lä­pi ja var­mis­ta­nut, et­tä kaik­ki jär­jes­tel­mät toi­mi­vat nor­maa­lis­ti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot