Asia­kas­pal­ve­lu, vaih­de uu­siu­tuu 7.10.

Asia­kas­pal­ve­lun vaih­tees­sa teh­dään 7.10. muu­tos­töi­tä ja tä­mä ai­heut­taa het­kel­li­siä häi­riöi­tä päi­vän ai­ka­na.

Ar­voi­sa asiak­kaam­me, teem­me 7.10. päi­vän ai­ka­na uu­dis­tus­ta asia­kas­pal­ve­lum­me vaih­tee­seen. Ta­voit­teem­me on pa­ran­taa asia­kas­pal­ve­lum­me saa­vu­tet­ta­vuut­ta, jot­ta pys­tym­me pal­ve­le­maan kaik­kia asiak­kai­tam­me mah­dol­li­sim­man su­ju­vas­ti.

Vi­ka- ja muut­toil­moi­tuk­set toi­mi­vat nor­maa­lis­ti ja löy­dät si­vul­ta asioin­ti

Muis­ta et­tä hä­tä­ti­lan­tees­sa tu­lee ai­na soit­taa en­si­si­jai­ses­ti nu­me­roon 112

Pa­hoit­te­lem­me ai­heu­tu­nut­ta häi­riö­tä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot