Avoi­met työ­pai­kat, kiin­teis­tön­hoi­ta­ja

Toi­min­tam­me laa­jen­tues­sa ja ke­hit­tyes­sä haem­me jouk­koom­me li­sää kiin­teis­tö­huol­lon am­mat­ti­lai­sia.

Olem­me jul­kais­seet avoi­men työ­pai­kan tek­ni­sen huol­lon teh­tä­viin 22.5.2020.

Tar­joam­me ha­ki­jal­le nuo­rek­kaan ja ke­hit­ty­vän työym­pä­ris­tön va­ka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­sä se­kä tar­vit­ta­van tuen työ­teh­tä­vis­sä­si ke­hit­ty­mi­seen.

Ha­ke­mus luet­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan avoi­met työ­pai­kat -si­vul­ta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot