Avoi­met työ­pai­kat, ul­koa­luei­den hoi­ta­ja

Toi­min­tam­me laa­jen­tues­sa ja ke­hit­tyes­sä haem­me jouk­koom­me sään­kes­tä­vää ul­koa­luei­den hoi­ta­jaa.

Olem­me jul­kais­seet uu­den avoi­men työ­pai­kan ul­koa­lue­hoi­ta­jan teh­tä­viin 24.6.2020

Ha­ke­mus luet­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan avoi­met työ­pai­kat -si­vul­ta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot