Tur­val­li­suus en­sin – jo­ka päi­vä!

Meil­lä Kiin­teis­töäs­säl­lä työ­tä oh­jaa ai­to vä­lit­tä­mi­nen ­– niin asiak­kais­tam­me, hoi­ta­mis­tam­me kiin­teis­töis­tä kuin en­nen kaik­kea omas­ta hen­ki­lös­tös­täm­me. Työ­tur­val­li­suus- ja hy­vin­voin­ti ovat ar­jes­sam­me kaik­ki kai­kes­sa: tär­kein ta­voit­teem­me on, et­tä jo­kai­nen työn­te­ki­jäm­me voi hy­vin ja pää­see päi­vän päät­teek­si ter­vee­nä ko­tiin.

Tä­nään 28.4.2021 vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä työ­tur­val­li­suus- ja työ­ter­veys­päi­vää. Se muis­tut­taa tär­keim­mäs­tä, ih­mis­ten hy­vin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä. Meil­lä Kiin­teis­töäs­sil­lä päi­vää juh­li­taan työn mer­keis­sä, it­ses­täm­me ja toi­sis­tam­me huol­ta pi­täen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot