Vas­tuun­ja­ko­tau­luk­ko sel­kiyt­tää ta­loyh­tiön kun­nos­sa­pi­toa

Tie­dät­kö mit­kä huo­neis­ton kun­nos­sa­pi­to­työt ovat osak­kaan, mit­kä ta­loyh­tiön vas­tuul­la?

Tu­tus­tu vas­tuun­ja­ko­tau­luk­koon. Sii­tä näet hel­pos­ti ke­nen vas­tuul­la ovat huo­neis­ton pie­net tai isom­mat kun­nos­sa­pi­to­työt, ku­ten pe­su­ko­ne­lii­tän­tö­jen huol­to, ve­si­lu­kon huol­to ja puh­dis­tus tai esi­mer­kik­si ovi- ja ik­ku­na­tii­vis­tei­den vaih­to.

Kat­so Ta­loyh­tiön vas­tuun­ja­ko­tau­luk­ko

Muis­tat­han, et­tä huo­neis­ton huol­to­tar­peis­ta il­moi­tat kä­te­väs­ti jät­tä­mäl­lä säh­köi­sen vi­kail­moi­tuk­sen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot